Kerstnieuwsbrief Karibu 2023

Close Icon
   
Contact Info     Call 24 Hours: 1.888.222.5847

Bouw Multifunctionele Centrum   arrow

Maart 2019.

Beste donateurs, beste bezoekers van de website van de stichting Karibu,

Welkom op onze KARIBU website!

Op dit stukje van de website kunt u de belangrijke bouw volgen, van de de realisatie van een Multifunctioneel Centrum voor o.a. een basisschool in het noorden van Tanzania: de Tloma Primary School in het kleine dorpje Tloma. 

Sinds deze maand maart 2019, realiseert de stichting KARIBU dit zo belangrijke en grote project in dit extreem arme gebied, in samenwerking met het bouwbedrijf ACME Company Ltd. uit Arusha,

Het is de bedoeling dat door de bouw van dit project, o.a. deze schoolkinderen hier elke schooldag veilig en droog binnen aan tafels gezellig samen kunnen eten. 

Op dit moment moeten honderden kinderen in de regentijd buiten in de stromende regen staand of zittend in het gras, eten. In de droge tijd gebeurt dit in de verzengende hitte van de Afrikaanse zon. Door de droogte waait er dan veel stof op; stof met daarin eitjes van wormen. Dit alles komt vervolgens ook op het eten van de kinderen, zodat het in hun lichaam terecht komt. Het gevolg is dat vele kinderen erg  last hebben van wormen.

Zowel deze basisschool, alsook de bewoners in dit gebied zelf, zijn straatarm. De Tloma Primary School is echt een school voor de armen; een school waar op dit moment 761 leerlingen onderwijs krijgen. Dit onderwijs is niet te vergelijken met het onderwijs dat kinderen in Nederland krijgen…

Om u een goed beeld te geven van dit gebied, volgt hieronder belangrijke en interessante achtergrondinformatie over de bevolking in het algemeen, maar juist ook over de kinderen die naar deze school gaan.

Ook kunt u het e.e.a. lezen over dit bijzondere gebied; een gebied waar veel mensen wonen die straatarm zijn, maar het is ook een gebied waar velen uit de hele wereld naar toe komen om te genieten van het wild; dit is hét safarigebied bij uitstek; een gebied met grote tegenstellingen tussen rijk en arm…

Door middel van foto’s en geschreven tekst, houden we u op deze manier en steeds op deze zelfde plek op deze website, elke 2 à 3 weken op de hoogte van de vorderingen.

We wensen u veel lees-en kijkplezier toe!

Achtergrondinformatie Tloma Basisschool Tanzania

Deze basisschool staat in het noorden van Tanzania in hèt bekende safarigebied van Afrika.

De mensen die in het binnenland van dit gebied wonen, leven in diepe armoede. Ze verdienen te weinig om hun gezin te kunnen onderhouden en dat is de oorzaak dat veel kinderen niet naar school kunnen en daardoor geen toekomst hebben.

Vorig jaar kwam ik in contact met een onderwijzer en het hoofd van de school en al pratend vertelden ze me over de grote nood die er in deze streek én ook op deze school is. Deze school is een school van de staat en een school voor de armen. Hulp van buitenaf is er niet tot nauwelijks en daardoor is er ook haast geen uitzicht op een ander leven voor de kinderen hier.

Ik was diep geraakt door deze nood en zag hoe kinderen hier elke dag moeten lijden. Het deed me pijn te weten, hoe uitzichtloos de toestand was voor zowel de kinderen, alsook voor de onderwijzers die een té zware taak hebben.

Ik heb een interview gehad met een van de onderwijzers; hij heeft me het een en ander verteld van dit gebied, de school, de kinderen, de ouders en ook hoe het is om hier als leerkracht te werken. Aangezien ikzelf 28 jaar fulltime voor de klas heb gestaan, was ik stomverbaasd over de situaties waarin ik de kinderen en de leerkrachten aantrof. Haast niet te geloven…

Lees hieronder het interview en ook u, ook jij zult soms vol verbazing lezen over de grote armoede en deze onmogelijke situaties die je er tegen komt. Dit alles speelt zich af in een gebied waar de zeer welgestelden van deze aarde hun vakanties doorbrengen om hier te genieten van de schitterende natuur, maar ook om de vele giraffes, olifanten, zebra’s, etc. hier van dichtbij te kunnen bewonderen ….

Hier volgt het interview met Bertin, een van de leerkrachten van de Tloma Primary School:

Wanneer is de school opgericht? De Tloma Basisschool is opgericht in 1978

Hoeveel kinderen zijn er in totaal op deze school?

Er zijn 761 leerlingen, daarvan zijn 364 meisjes en 397 jongens.

Hoeveel leerkrachten zijn er in totaal?

Er zijn 12 leerkrachten; 8 vrouwen en 4 mannen.

Hoeveel leerlingen zijn er per klas?

De klassen zijn als volgt ingedeeld:

De kleuterschool: 122 leerlingen

Klas 1:   81 leerlingen

Klas 2: 125 leerlingen

Klas 3: 100 leerlingen

Klas 4:   88 leerlingen

Klas 5:   79 leerlingen

Klas 6:   77 leerlingen

Klas 7:   89 leerlingen

Moeten kinderen op deze school schoolgeld betalen?

Er is geen verplicht schoolgeld. Veel ouders zijn zo arm, dat ze niet eens in staat zijn om een schooluniform voor hun kind te kunnen aanschaffen en ze kunnen vaak ook niet de schriften en de boeken betalen voor hun kind. Dat is een van de redenen waardoor  kinderen hier niet naar school gaan.

Als ouders willen dat hun kinderen een maaltijd op school krijgt, dan moeten ze in geld of natura betalen. Voor dat laatste geldt: 24 kilo mais en 8 kilo bonen plus 9000 Tanzania shilling. Dat is ongeveer €3,50. Dit is de bijdrage voor water, zout en voor de kosten van de kok. Onze school had het geluk dat een groep de aankoop en installatie van rookvrije fornuizen heeft gesponsord, zodat onze kinderen de mogelijkheid kregen om op school te eten. Sommige kinderen gaan voor de lunch naar huis. We proberen de kinderen te helpen die onvoldoende geld hebben en die thuis niemand hebben die voor ze kookt; maar wij hebben slechts beperkte middelen.

Welke bijdrage leveren de ouders hiervoor?

Ongeveer 20% van de ouders kan geld betalen en 45% levert mais en bonen. Zij kunnen ook brandhout leveren.

Kun je iets meer vertellen over de armoedige omstandigheden van de families van deze school?

Het dorp Tloma was altijd een landbouwgebied en de meeste families hadden een klein stukje land waarop voornamelijk mais en bonen verbouwd werden. Sommigen hebben een koffieplantage in hun tuin. Nu zijn er ongeveer 6 toeristen lodges in het dorp en zo’n 15 % van de inwoners heeft een vaste baan in deze lodges. De overige 85% heeft geen vaste baan, maar verdient geld met het maken van bakstenen.

Het maken van bakstenen wordt echter ontmoedigd door de regering en door de milieu inspecteurs, omdat het sterk vervuilend. De ovens die de stenen bakken, worden op hout gestookt; daardoor is de ontbossing hier groot.

Door het toenemende toerisme worden gezinnen vaak overgehaald om hun boerderijen te verkopen voor een eenmalig geldbedrag. Om die reden komen deze gezinnen in een later stadium in de problemen: doordat ze hun grond verkocht hebben en ze hun eigen voedsel dan niet meer kunnen verbouwen.

Zo’n 45 % van de leerlingen op de Tloma Basisschool woont bij eenouder gezinnen, met alleenstaande moeders, bij grootouders (meestal alleenstaand) of andere familieleden.

Dit is vaak het gevolg van meisjes die hun middelbare schoolopleiding niet afmaken en ongewenst zwanger raken. Ze laten hun kind achter bij familieleden en trekken weg uit het gebied op zoek naar werk. Het werk biedt vaak niet voldoende geld om hun kind te onderhouden. Weer anderen zijn wees geworden doordat hun ouders zijn bezweken aan de gevolgen van chronische ziektes.

Er is ook een groot aantal jonge mannen en vrouwen die hun middelbare schoolopleiding wel afgerond hebben, maar die geen volledige baan hebben kunnen vinden. Zij gaan terug naar huis om tijdelijk op de boerderij te werken om de familie te helpen. Maar zij raken vaak gedesillusioneerd en komen terecht in de vicieuze cirkel van armoede. Soms maken meisjes de basisschool wel af, maar hebben geen geld om naar de middelbare school te gaan. Zij worden al jong uitgehuwelijkt of uit huis gezet.

Welke problemen doen zich nog meer voor in dit gebied?

Naast de al genoemde problemen, zien wij als leerkrachten in dit gebied nog andere oorzaken, die een negatief effect hebben op levens van kinderen en hun onderwijs:

  • Veel families hebben moeite om hun kinderen een voedzame maaltijd te geven. Ze hebben geen geld voor schooluniformen en daardoor schamen de leerlingen zich en gaan niet naar school. Anderen gaan naar school in vuile, haveloze kleding. Deze leerlingen zijn vaak zelf ook ongewassen en onverzorgd.
  • Verschillende leerlingen hebben fysieke of mentale beperkingen zoals scheel zien, bepaalde spierproblemen of spraakproblemen. Sommigen van hen volgen dan geen school, omdat er geen hulp is voor hun probleem, vaak door gebrek aan geld.
  • Leerlingen hebben altijd staand in de regen bij harde windvlagen of ook wel zittend op de grond in de hitte van de zon,  hun lunch moeten eten. Maar dankzij jullie gulle giften zal deze situatie snel veranderen!
  • Het huidige regeringsbudget omvat geen geld voor méér onderwijzers; er zijn onvoldoende onderwijzers voor het aantal leerlingen in Tloma. De leerkrachten zijn overwerkt en hebben niet de middelen die ze nodig hebben. Hierdoor raken de leerkrachten gedesillusioneerd en dat heeft weer zijn invloed op de kwaliteit van het lesgeven.
  • Een aantal leerlingen is afkomstig uit gezinnen waar alcohol, verlating of andere factoren voor een thuissituatie zorgen waar de kinderen verwaarloosd of misbruikt worden. Er zijn teveel ongewenste zwangerschappen, vooral onder ongehuwde dochters.
  • De school heeft geen functionerende bibliotheek. Dit is een factor die een rol speelt bij de moeilijkheden die de leerlingen hebben met de Engelse taal: ze hebben geen toegang tot boeken om hun leesvaardigheden te oefenen. Zonder een goede basis in Engels, hebben ze meer problemen om hun middelbare schoolopleiding af te maken. We zoeken dringend naar een oplossing om dit te verhelpen.

 Tloma heeft 4.200 inwoners. Men woont verdeeld over drie kleinere gemeenschappen. Gemiddeld heeft een gezin 6 tot 9 kinderen.