Actie voor Karibu: veiling online studenten Saxion 26 november 2020

   
    
Tap To Call
Welkom op de website van de Stichting Karibu. Karíbu is een woord uit de Afrikaanse taal Swahili en betekent 'Welkom'.

Over Stichting Karibu

Stichting Karibu: hoe het begon De Stichting Karibu is in 1999 opgericht door de zussen Marjan en Irene Tieberink. Door het werk van hun vader kwamen Marjan en Irene Tieberink in contact met een groep nederlandse witte zusters in Burundi. Via deze zusters zijn de beide zussen in het ontwikkelingwerk terecht gekomen

Read More 

Onze donateurs

Het geld waarmee Stichting Karibu zo veel goed werk kan doen voor de armste mensen in Rwanda en Tanzania wordt bij elkaar gebracht door onze honderden donateurs. Zij maken maandelijks of jaarlijks een bedrag over of organiseren een aktie om geld in te zamelen voor Stichting Karibu. Omdat we dat zo geweldig vinden, willen we u graag wat voorbeelden geven van wat onze donateurs zoal doen

Read More 

Projecten

Sinds de oprichting in 1999 heeft Karibu al veel kunnen doen, dank zij de steun van honderden donateurs! Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste projecten van Karibu. Meer informatie vindt u op de pagina over dat specifieke project.

Read More 

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling (Fiscaal nummer of RSIN: 819908964)

Stichting Karibu is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat Karibu geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan Karibu aftrekbaar (binnen de daarvoor geldende regels).