ANBI

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling

(Fiscaal nummer of RSIN: 8092.84.509)

Stichting Karibu is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat Karibu geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan Karibu aftrekbaar (binnen de daarvoor geldende regels).