Interview Rik Felderhof met Marjan Tieberink in magazine OOG voor Afrika

   
    
Tap To Call

Word Donateur   arrow

Ja, ik word donateur van de Stichting Karibu; ik ontvang 2 keer per jaar de Karibu nieuws brief.

U kunt al donateur worden door €5,- per maand te doneren. Minder is ook welkom! Dat betekent concreet slechts € 0,16 cent per dag voor een kind in nood…

Wanneer u méér kunt geven, kunnen we samen nòg meer betekenen!

Mogen kinderen in Afrika ook op u rekenen?

Dhr./Mevr./Fam.______________________________________________
Straatnaam___________________________________________________
Postcode en woonplaats_________________________________________
E-mail:_______________________________________________________
Tel.nr.___________________________ IBAN Nr.______________

Mijn donatie zal bestaan uit:

0 maandelijkse storting 0 € 5,-
0 driemaandelijkse storting 0 € 10,-
0 halfjaarlijkse storting Kleur in beide kolommen 0 € 15,-
0 jaarlijkse storting het rondje van uw keuze. 0 € 20,-
0 anders 0 € ……

Dit bedrag wordt 0 wel 0 niet automatisch van mijn IBAN rekening overgemaakt.
Met ingang van (datum) ___________________________

Handtekening

___________

De storting zal plaats vinden op bankrekeningnummer NL15ABNA051 1101 244 ten name van de Stichting KARIBU.

BELANGRIJK: Wilt u bij de betaling vermelden: “Donateur KARIBU”.

Daar wij niet met acceptgiro’s werken, zouden wij het erg op prijs stellen, wanneer u AUTOMATISCH zou willen betalen. Dit moet u dan zelf even met uw bank regelen. Heel hartelijk dank voor uw hulp! Wilt u dit blad terugzenden naar: Stichting KARIBU, Piksenweg 19A, 7645 BC Hoge Hexel of wanneer u zich per mail aanmeldt dit ingevulde formulier inscannen en e-mailen naar: marjantieberink@gmail.com Hartelijk dank!